Andrej Lukas – Mia Bella

da te vidim kako okrećeš mi se.
Hajde malo, ‘ajde samo malo
Jer ti si bila tu kad
Nek’ kažu da si loša
k’o na tebe

(Bum bum)
takvu sam te birao

takvu sam te birao.
Od 0 do 100 Panamera
(Bum bum)
da te vidim kako lomiš kukove.
pored sebe
(Bum bum)
Mia Bella, Mia MiaBella
ona gazi sve do hotela
moja crna lutkice
hoću samo tebe
nikad nisam puko
Refren 2x
ništa nisam imao
jer ja neću takvu ribu
Hajde malo, ‘ajde samo malo
(Bum bum)
Hajde malo, ‘ajde samo malo
Hajde malo, ‘ajde samo malo

za mene su ulice.

klubova, splavova ali
(Bum bum)
Šta si to u meni našla
moja crna lutkice
A ja sam bio u toliko
za mene su ulice.
Bum bum bum bum

šta su klubovi za tebe,

(Bum bum)
Bum bum bum bum
Refren 2x
(Bum bum)

(Bum bum)
da te vidim kako lomiš kukove.

ali krv je vrela
Šta si to u meni našla
Bum bum bum bum

da te vidim kako okrećeš mi se.

(Bum bum)
nek’ kažu da si loša
hladan beton
I ovih ološa je dosta
Jer ti si bila tu kad
ništa nisam imao
šta su klubovi za tebe