Mirza Sut – Plakala Je Majka

zaplakala tad

u svijet bijeli daleko
dodji da nas vidi
[Refren]
što joj je potekla
u životu svom
i za mnom je majka
Iz dobrog se ne ide
ja u drugi grad
Ti u bijeli svijet

u životu svom
makar još jednom
Iz dobrog se ne ide

dodji da nas vidi

Ti u bijeli svijet
boli svaka suza

Sada nikog nema

u životu svom
Sada nikog nema
to je otac reko
ja u drugi grad

i majka je rekla
Sada nikog nema

makar još jednom
dodji da nas vidi

dodji da nas vidi
to je otac reko
a ti ode brate
makar još jednom
u životu svom
zaplakala tad
Sada nikog nema
dodji da nas vidi
Ti u bijeli svijet
zaplakala tad
u životu svom
[Refren]
boli svaka suza
ja u drugi grad
Iz dobrog se ne ide
Plakala je majka
makar još jednom
Iz dobrog se ne ide
često u san dodju
u životu svom
kada si polazio

i majka je rekla
Bit ce kuća pusta
makar još jednom
što joj je potekla
i za mnom je majka
kad ne bude nje

u svijet bijeli daleko
a ti ode brate

Sada nikog nema
dodji da nas vidi
drhtala ko prut
[Refren]
riječi očeve
makar još jednom
na daleki put
i za mnom je majka
Sada nikog nema